Dr anDRew - wersja podstawowa


Komputerowe urządzenie do edukacji, diagnostyki i terapii. Diagnoza oparta na pomiarze energii płynącej w kanałach energetycznych tzw. meridianach oraz pomiaru energii w poszczególnych organach. Umożliwia szybką diagnozę pacjenta i uzyuskanie wskazówek do zastosowania właściwych naturalnych metod leczenia. System zawiera 12 programów: Ryodoraku, Auriculo, receptory dłoni, stopy, twarzy, punkty alarmowe, kraniopunktura, BSM, punkty korporalne, recepty ziołowe oraz terapię poprzez biostymulację jednokanałowym stymulatorem elektrycznym. Ustalane są także zalecenia dietetyczne. Niezwykle pomocny w nauce akupunktury, refleksoterapii i ziołolecznictwa. Dostosowany do stacjonarnych gabinetów lekarskich.

 
    Dr anDRew - wersja uniwersalna

Edukacyjno - diagnostyczno-terapeutyczny interfejs komputerowy do dowolnego komputera PC - Widows 98. Metoda diagnostyczna oparta na pomiarze energii płynącej w meridianach oraz pomiarze energii w poszczególnych organach. Umożliwia szybką diagnozę pacjenta i uzyskanie wskazówek do zastosowania właściwych naturalnych metod leczenia. System zawiera 12 programów: Ryodoraku, Auriculo, receptory dłoni, stopy, twarzy, punkty alarmowe, kraniopunktura, BSM, punkty korporalne, recepty ziołowe oraz terapię poprzez biostymulację podczerwienią i sześciokanałowy stymulator elektryczny. Ustalane są także zalecenia dietetyczne. Niezwykle pomocny w nauce akupunktury, refleksoterapii i ziołolecznictwa. Wskazany jako narzędzie lekarza w czasie wizyt domowych u pacjenta.