CHI - MASTER

urządzenie poprzez rytmiczny ruch całego ciała, pobudza strefy receptorów usytuowanych wzdłuż kręgosłupa, zapoczątkowując
w ustroju ważny proces samoregulacji.

Wielofunkcyjne urządzenie wykorzystujące metodę wyrównywania niedoboru tlenu w organizmie poprzez rytmiczny ruch kończyn dolnych, działających pobudzająco na strefę około kręgosłupową. Ma to niezwykły wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

EFEKTY: - pobudzenie funkcji wewnątrz-komórkowych, ochrona oraz ustawianie kręgów kręgosłupa, wzmocnienie systemu odpornościowego, stymulacja systemu nerwowego, poprawa wydolności krwionośnej ustroju, wyciszanie autonomicznego systemu nerwowego, stymulacja narządów wewnętrznych.