ORGON - diagnostyczno - terapeutyczne urządzenie

urządzenie diagnostyczno - terapeutyczne ORGON zbudowane na koncepcji dr Wihelma Reicha, które dzięki możliwości ustawienia wg tabeliumieszczonej w instrukcji, dowolnych parametrów wytwarzanego i skierowanego na pacjenta, pola magnetycznego, można dostroić do dowolnego zaburzenia chorobowego organizmu a następnie poprzez stymulację tego pola, poprawić funkcjonowanie organizmu.