MEDIK - ZAPER - urządzenie do detoksykacji wykorzystujące metodę kanadyjskiej uczonej, dr Huldy R. Clark.

Służy do detoksykacji organizmu usuwające pleśnie, grzyby, bakterie, wirusy i pasożyty. Składa się z elektronicznego generatora wytwarzającego napięcie zmienne o niskich częstotliwościach potrzebne do zabicia i unieszkodliwienia intruzów w organizmie. Dobry kontakt z ciałem zapewniają kuliste elektrody. Produkowany jest w 14 wersjach, w zależności od ilości programów, sposobu sygnalizacji i pomiaru czasu oraz ilości i właściwości elektrod.