UNITTRON LAMBDA

komputerowe urządzenie do światłoterapii opracowane przez niemieckiego naukowca dr Ulricha Warnke zgodnie ze stanem najnowszej wiedzy...

Urządzenie do światłoterapii wykorzystuje całe spektrum światła słonecznego, potrzebne do regeneracji. W organizmie wytwarza maksymalną ilość ATP i energii. Reguluje wszystkie funkcje i systemy. Komputer automatyczne dawkuje i dostraja parametry emisji do zapotrzebowania, pigmentu skóry, pory dnia i odległości pacjenta od źródła. Posiada trzy zróżnicowane programy działania.

EFEKTY: - Podniesienie energetyki ciała, podniesienie odporności, pobudzenie autoregeneracji, poprawa kondycji psychicznej i fizycznej, gojenie ran, detoksykacja, zrównoważenie gospodarki hormonalnej.