PRODUKTY firmy 4-LIFE

amerykańska firma odżywkowa wchodząca na rynek polski. Najbardziej poszukiwany produkt to:

TRASFER FACTOR - to środek naturalny otrzymywany z siary pobieranej od krów ze specjalnych hodowli. Preparat zwiększa aktywność limfocytów czyli komórek niszczących bezpośrednio drobnoustroje, jak i komórki nowotworowe. Badania wykazały niezwykle dużą zdolność poprawy systemu odpornościowego. To kompleks molekuł, które indukują odpowiedź immunologiczną, już w ciągu pierwszych 24 godzin od podania. Nie bez przyczyny preparat ten nazywa się kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia u progu XXIw.