ORGANIZACJA KONCERTÓW
w kraju i za granic± o tematyce:
KLASYKA POPULARNA - operetki, czardasze, kolędy
¦PIEWACY - INSTRUMENTALI¦CI
ZESPOŁY MUZYCZNE
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
HAFTOWANYCH PROPORCÓW, FLAG, SZTANDARÓW, CHORˇGWI

Powrót